Skip to main content
Hos Yogavi

Företagsyoga

Är du intresserad av yoga på din arbetsplats? Studier visar att Yoga kan bidra till minskad stress, ökad fokus och kreativitet. Även effekter som förbättrad sömn, ökad närvaro medvetenhet, motivation och stärkt immunförsvar.

Tillsammans med yogan i arbetsgruppen kan ni även stärka medarbetarnas känsla av gemenskap och sammanhang vilket kan bidra till en förbättrad arbetsmiljö.

Ni får lära er olika tekniker för avslappning, fokusering och kroppskontroll. Medveten andning och yogans rörelser gör det möjligt för återhämtning och ger en effekt fysiskt.